ECOEVALIND

ECOEVALIND
Acasă. Home. Home Acasă Acasă. Despre noi. Servicii. Pro Competent!. Membri fondatori. Contact.
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  http://www.fonduri-ue.ro, http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/fonduri_europene/instrumente_structurale/index_ro.htm,  http://www.fseromania.ro, http://www.edu.ro, http://www.posdru.edu.ro şi http://www.cnfpa.ro, http://eufinantare.info, http://fonduri-structurale.ro, http://fondurieuropene.newschannel.ro şi http://www.fonduri-finantari.eu.
„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”


Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie - ECOEVALIND, a fost fondată ca urmare a unui program de formare profesională, desfăşurat de UNIMED în colaborare cu alte instituţii de stat şi organizaţii neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului. Programul este finanţat prin proiectul CNEAIR de CIPE România cu fonduri asigurate de USAID.

ECOEVALIND este o organizaţie profesional - ştiinţifică neguvernamentală, independentă, non-profit, cu personalitate juridical, cu sediul în ROMÂNIA, BUCUREŞTI, str. George Enescu nr. 27-29, sector 1.

Scopul asociaţiei îl reprezintă iniţierea şi promovarea acţiunilor şi proiectelor care contribuie la prevenirea, evaluarea, urmărirea şi combaterea efectelor negative asupra mediului, al activităţilor desfăşurate in domeniul industriei si al mediului urban.

De asemenea, scopul asociaţiei îl constituie şi sprijinirea, informarea, instruirea şi asistarea tuturor operatorilor industriali pentru implementarea sistemelor de management de mediu.

Membrii asociaţiei sunt persoane fizice care au atestată calitatea de evaluator şi auditor de mediu, dar şi persoane juridice care au cel puţin un evaluator şi auditor de mediu angajat.

Asociaţia este structurată pe două nivele organizatorice: nivel central şi nivel filiale.

Adunarea generală a asociaţilor este organul decizional al asociaţiei, iar Consiliu Director asigură conducerea asociaţiei. Consiliul Director are in componenţă şapte membri: Preşedinte, 6 vicepreşedinţi şi un trezorerier.

Asociaţia funcţionează în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară.

În acest moment asociaţia are 89 membri - evaluatori şi auditori de mediu pentru industrie, din toate judeţele ţării.

În cadrul asociaţiei, actvitatea este structurată în şase departamente: