UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Comitetul Sectorial pentru

Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM

ECOEVALIND

ECOEVALIND

Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie

ECOEVALIND

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului                                                   

Investeşte în

OAMENI

Acasă. Home. Home Acasă Acasă. Despre noi. Servicii. Pro Competent!. Membri fondatori. Contact.
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  http://www.fonduri-ue.ro, http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/fonduri_europene/instrumente_structurale/index_ro.htm,  http://www.fseromania.ro, http://www.edu.ro, http://www.posdru.edu.ro şi http://www.cnfpa.ro, http://eufinantare.info, http://fonduri-structurale.ro, http://fondurieuropene.newschannel.ro şi http://www.fonduri-finantari.eu.
„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
Sprijin pentru comitetul sectorial, în vederea 
consolidarii capacitatii acestuia de a se implica activ 
în asigurarea calitatii în FPC, prin dezvoltarea unor 
structuri interne pe subdomenii de activitate specifice, 
inclusiv formarea membrilor acestuia

• Înfiinţarea comisiilor de specialitate pe domenii

Identificarea experţilor sectoriali din cadrul membrilor comitetului sectorial

• Studiu privind necesităţile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în ocupaţii din domeniul abordat

(vezi album foto cursuri de instruire)

Elaboarea a 2 standarde ocupationale si calificarile asociate 
în sprijinul dezvoltarii CNC
Sprijin pentru dezvoltarea capacitatii 
institutionale a opt centre de validare 
a învatarii anterioare dobândite în 
contexte nonformale si informale 
de învatare, inclusiv dezvoltarea 
personalului acestora
Elaborarea unei baze de date în vederea 
centralizarii  informatilor 
relevante privind sectorul abordat

Citeşte mai mult ...

Parteneri.

Înapoi

Activităţi.