UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Comitetul Sectorial pentru

Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM

ECOEVALIND

ECOEVALIND

Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie

ECOEVALIND

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului                                                   

Investeşte în

OAMENI

Acasă. Home. Home Acasă Acasă. Despre noi. Servicii. Pro Competent!. Membri fondatori. Contact.
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  http://www.fonduri-ue.ro, http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/fonduri_europene/instrumente_structurale/index_ro.htm,  http://www.fseromania.ro, http://www.edu.ro, http://www.posdru.edu.ro şi http://www.cnfpa.ro, http://eufinantare.info, http://fonduri-structurale.ro, http://fondurieuropene.newschannel.ro şi http://www.fonduri-finantari.eu.
„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general al POSDRU, de dezvoltare a capitalului uman şi, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Proiectul vizează dezvoltarea unui sistem, la nivelul sectorului abordat, de asigurare a calităţii în FPC prin investiţia în formarea unor evaluatori pentru validarea învăţării anterioare şi prin dezvoltarea unor centre, pentru a asigura participarea la o educaţie continuă de calitate, corelată cu piaţa muncii, respectând principiile învăţării pe tot parcursul vieţii, în sensul Obiectivului general al Axei Prioritare 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.

DMI 1.4 promovează o abordare „pe tot parcursul vieţii” în educaţie şi formare (centre de validare a învăţării anterioare) prin sprijinirea centrelor de acest gen şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a structurilor corespunzătoare.

Dezvoltarea capacităţii comitetului sectorial, a unor astfel de centre, formarea evaluatorilor, metodologia şi instrumentele necesare constituie obiectivul central al acestui proiect.

Formarea resurselor umane pentru acoperirea necesarului de competenţe al experţilor sectoriali pentru dezvoltarea şi aplicarea de mecanisme necesare evaluării competenţelor şi validarea, certificarea calificărilor şi competenţelor la nivel naţional, sectorial şi de ramura efectuată în cadrul proiectului, asigură dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului centrelor de evaluare înfiinţate prin proiect.

Citeşte mai mult ...

Activităţi.

Înapoi

Pro Competent!.