UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Comitetul Sectorial pentru

Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM

ECOEVALIND

ECOEVALIND

Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie

ECOEVALIND

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului                                                   

Investeşte în

OAMENI

Acasă. Home. Home Acasă Acasă. Despre noi. Servicii. Pro Competent!. Membri fondatori. Contact.
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  http://www.fonduri-ue.ro, http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/fonduri_europene/instrumente_structurale/index_ro.htm,  http://www.fseromania.ro, http://www.edu.ro, http://www.posdru.edu.ro şi http://www.cnfpa.ro, http://eufinantare.info, http://fonduri-structurale.ro, http://fondurieuropene.newschannel.ro şi http://www.fonduri-finantari.eu.
„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
ANCE - Reţeaua Atena de Experţi Colaboratori
Brosura 32519.pdf STUDII, CERCETARI SI ANALIZE PENTRU 
IMBUNATATIREA FPC IN CADRUL 
SECTORULUI ABORDAT IN PROIECT

●  Realizarea unei analize comparative între legislaţia românească şi directivele europene în domeniul abordat

●  Studiu privind identificarea calificărilor, pe niveluri de responsabilitate, în domeniul abordat

●  Studiu privind identificarea competentelor comune, pe niveluri de responsabilitate, in domeniul abordat

●  Studiu privind necesitatile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale în ocupaţii din domeniul abordat

Evaluarea finala a rezultatelor 
proiectului

Înapoi

Activităţi pag. 2.

... continuare Activităţi

Brosura 32519.pdf