UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

AM POSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

OI POSDRU

Comitetul Sectorial pentru

Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului

CSFPM

ECOEVALIND

ECOEVALIND

Asociaţia Auditorilor şi Evaluatorilor de Mediu din Industrie

ECOEVALIND

Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în domeniul Protecţiei Mediului



                                                   

Investeşte în

OAMENI

Acasă. Home. Home Acasă Acasă. Despre noi. Servicii. Pro Competent!. Membri fondatori. Contact.
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  http://www.fonduri-ue.ro, http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/fonduri_europene/instrumente_structurale/index_ro.htm,  http://www.fseromania.ro, http://www.edu.ro, http://www.posdru.edu.ro şi http://www.cnfpa.ro, http://eufinantare.info, http://fonduri-structurale.ro, http://fondurieuropene.newschannel.ro şi http://www.fonduri-finantari.eu.
„Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 
STANDARDE OCUPATIONALE SI CALIFICARILE 
ASOCIATE ELABORATE

analize ocupaţionale (AO) pentru 2 ocupaţii elaborate, analize verificate, validate, 2 standarde ocupaţionale elaborate, 2 calificări asociate celor 2 standarde ocupaţionale elaborate, rapoarte de verificare a SO, 2 standarde ocupaţionale şi calificări asociate verificate, validate şi aprobate, rapoarte de verificare metodologică.

STUDII, CERCATARI SI ANALIZE REALIZATE

analiză conparativă a legislaţiei elaborată, studiu de identificare a calificărilor în domeniu, studiu sectorial privind competenţele comune din sector, studiu privind necesităţile de evaluare şi certificare a competenţelor elaborat.

8 CENTRE DE VALIDARE DEZVOLTATE

Competenţe crescute pentru 80% dintre specialiştii instruiţi: 8 unităţi identificate, experţi sectoriali instruiţi şi certificaţi, ocupaţii identificate, instrumente elaborate şi testate prin simulare, documentaţii pentru autorizarea a 8 centre elaborate.

TRANSFER DE BUNE PRACTICI EFECTUAT

seminar de transfer de bune prectici şi experienţe cu participarea partenerilor internaţionali (vezi galerie foto seminar ianuarie 2010)

vizită de studiu (vezi album foto vizită de studiu în Grecia)

vizită de studiu (vezi album foto vizită de studiu în Scoţia)

seminar de transfer de bune prectici şi experienţe cu participarea partenerilor internaţionali (vezi galerie foto seminar martie 2011)

BAZA DE DATA ELABORATA, FUNCTIONALA

baza de date şi soft aferent, date privind evaluatorii formaţi şi persoane evaluate înregistrate.

EVALUARE FINALA PROIECT EFECTUATA

raport final de evaluare a rezultatelor proiectului. Fiecărei activităţi îi este asociat un rezultat şi rezultate imediate (output). Rezultatele imediate sunt obţinute in urma implementării subactivităţilor.

Înapoi

Rezultate.