ECOEVALIND

ECOEVALIND

Acasă. Home. Home Acasă
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin “Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  http://www.fonduri-ue.ro, http://ec.europa.eu/romania/eu_romania/fonduri_europene/instrumente_structurale/index_ro.htm,  http://www.fseromania.ro, http://www.edu.ro, http://www.posdru.edu.ro, http://www.cnfpa.ro, http://eufinantare.info, http://fonduri-structurale.ro, http://fondurieuropene.newschannel.ro şi http://www.fonduri-finantari.eu.
Acasă. Despre noi. Servicii. Pro Competent!. Membri fondatori. Contact. „Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

iniţiază cursuri de

formare profesională

organizează manifestări ştiinţifice în domeniu

iniţiază şi sprijină

producţia autohtonă

de echipamente

anti-poluante

Soluţii profesionale de control şi curăţare a deversărilor de produse petroliere,

bariere anti-poluare, bariere anti-incendiu, skimmere plutitoare în diverse forme şi dimensiuni, bariere gonflabile,

pompe de absorbţie pentru agenţi poluanţi, separatoare pentru poluanţi,

tancuri de stocare, echipamente portabile pentru intervenţii de urgenţă etc.


activitate de adoptare şi

implementare a acqius-ului comunitar în domeniul

protecţiei mediului

organizează sau participă la conferinţe, seminarii, colocvii pe plan intern sau  internaţional, cu tematici din domeniu

iniţiază contacte cu organizaţii similare din ţări ale Uniunii Europene,  organizaţii din Statele Unite, din ţări candidate sau alte state